Kompletno rješenje za BIO i kuhinjski / ugostiteljski otpad

OKLIN STROJEVI ZA KOMPOSTIRANJE KUHINJSKOG / UGOSTITELJSKOG OTPADA

ŠTO JE OKLIN STROJ ZA KOMPOSTIRANJE KUHINJSKOG OTPADA?

OKLIN stroj za kompostiranje kuhinjskog otpada je zatvoreni stroj (“in-vessel”) koji koristi mikrobiološku tehnologiju za kompostiranje organskog otpada i smanjivanje volumena do 90% za samo 24 sata. Izlaz je nedozreli kompost koji je osušen i može se koristiti za obogaćivanje zemlje u hortikulturalnoj primjeni.

SVOJSTVA OKLIN STROJA ZA KOMPOSTIRANJE KUHINJSKOG OTPADA

AciduloTM Microorganizmi – OKLIN koristi dugotrajne AciduloTM mikroorganizme. Za razliku od drugih mikoroorganizama, ovi mogu preživjeti i reproducirati se pod ekstremnim uvjetima poput visokih temperatura, visokog saliniteta i visoke kiselost. Ova osigurava dugotrajnost i jednostavno održavanje strojeva.

Nano deodorizacijski sustav – OKLIN je razvio Nano deodorizacijski sustav kako bi upotpunio rad OKLIN stroja za kompostiranje kuhinjskog otpada. Nano deodorizacijski sustav apsorbira neugodne mirise.

KOJE SU PREDNOSTI KORIšTENJA OKLIN KOMPOSTERA?

OKLIN komposteri za kuhinjski otpad nude učinkovito rješenje za smanjenje otpada na licu mjesta, te uklanjaju neugodne mirise uz istovremeno snižavanje koncentracije toksičnih spojeva.

OKLIN strojevi nude brojne prednosti u odnosu na druga rješenja za gospodarenje otpadom, a posebice sljedeće:

UČINKOVITOST – pretvaraju kuhinjski otpad u kompost u roku od samo 24 sata i smanjuju količinu otpada!

FLEKSIBILNOST – unošenje kuhinjskog otpada i iznošenje komposta prema potrebi!

EKONOMIČNOST – smanjuju troškove gospodarenja otpadom!

ŠTEDNJA PROSTORA – smanjuju potrebu za više odlagališnih površina!

UTJECAJ NA ZDRAVLJE – kontrolirana i zapečaćena vrata štite od neugodnih mirisa i onemogućuju ulaz glodavaca!

ODRŽIVI RAZVOJ – smanjuju dovoz otpada na odlagališta i proizvede kompost!

HIGIJENIZACIJA – uklanjaju patogene organizme iz komposta (u skladu s Uredbom Europske unije br. 142/2011).

KORIŠTENJEM OKLIN KOMPOSTERA DAJETE VAŠ DOPRINOS PLANETU ZEMLJA!

ZAŠTO KOMPOSTIRATI KUHINJSKI OTPAD?

Kuhinjski/ugostiteljski otpad na odlagalištima stvara metan – jedan od plinova koji značajno doprinose globalnom zatopljenju. Kompostirajući ostatke hrane s OKLIN komposterima, izravno djelujete na snižavanje koncentracije metana, dok istovremeno smanjenjem količine otpada na odlagalištima djelujete na smanjenje emisije CO2.

ŠTO UČINITI S KOMPOSTOM?

Proizvod OKLIN kompostera je nezreli kompost, koji se može koristiti u hortikulturi u omjeru 1 : 10 (kompost : tlo). Alternativno, može se odložiti na 30 dana te potom izravno koristiti pri uređenju i oblikovanju krajobraza ili kao gnojivo.