ISO 50001

ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT STANDARD (EnMS)

Sustav upravljanja energijom (EnMS) omogućuje ostvarivanje trajnog poboljšanja energetskog učinka, energetske učinkovitosti i očuvanja energije. EnMS pruža formaliziranu strukturu i sustavan pristup rješavanju energetskih problema, a cilj mu je kontrolirati značajnu uporabu energije u tvrtki i ostvariti usklađenost s propisima.

EnMS pomaže ostvariti neprekidno poboljšavanje u odnosu na normu ISO 50001. Cilj ove međunarodne norme je pomoći tvrtkama pri uspostavljanju sustava i postupaka za poboljšanje energetskog učinka, uključujući energetsku učinkovitost, uporabu energije i potrošnju energije. Implementacija ove norme može dovesti do smanjenja emisija stakleničkih plinova i pripadajućih utjecaja na okoliš te smanjenja troškova putem sustavnog upravljanja energijom.

Norma ISO 50001 se temelji na dobro poznatom modelu sustava upravljanja ISO-a koji se primjenjuje u normama kao što su ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 14001 (upravljanje okolišem), ISO 22000 (sigurnost hrane), ISO/IEC 27001 (informatička sigurnost).

Norma ISO 50001 koristi sustavan Shewhart-Demingov postupak Planiraj-Uradi-Provjeri-Djeluj (PDCA: Plan-Do-Check-Act) za neprekidno poboljšavanje sustava upravljanja energijom, koji se može ukratko opisati na sljedeći način:

Planiraj: provodi energetsku ocjenu i utvrdi osnovicu, pokazatelje energetskih performancija (EnPI-ova), dugoročne i kratkoročne ciljeve te planove djelovanja nužne za dobivanje rezultata kojima će se poboljšati energetske performancije u skladu s organizacijinom energetskom politikom.

Uradi: provodi planove djelovanja na upravljanju energijom.

Provjeri: promatraj i mjeri ključne značajke operacija koji određuju energetske performancije u odnosu na energetsku politiku i dugoročne ciljeve energetske politike te izvješćuj o rezultatima.

Djeluj: poduzmi djelovanja za neprekidno poboljšavanje performancija EnMS-a.

Norma ISO 50001 pruža okvir za implementaciju EnMS-a koji podupire interese dionika u tvrtki te pomaže pri smanjivanju količine otpada i iznosa računa za energente, smanjivanju emisija stakleničkih plinova i ugljičnog otiska, osvješćivanju osoblja u vezi energije, poboljšavanju poslovnih procesa, jačanju reputacije tvtke, poboljšavanju usklađenosti, rješavanju nedoumica među zainteresiranim stranama, dobivanju međunarodnog priznanja, jačanju marketinškog potencijala, smanjivanju odgovornosti i rizika i dr.

Naš tim ovlaštenih energetskih certifikatora koji rade na području cijele Hrvatske, kao i naš vodeći auditor prema ISO 50001 normi, stoje Vam na raspolaganju!

Obratite nam se s povjerenjem na energetika@ecosolutions.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 6463 190.